Nền tảng hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số 

- Nộp tờ khai thuế
- Nộp thuế qua mang 

Hải quan điện tử  

Đăng ký CKS để khai hải quan...

Bkav Core CA

Ngân hàng, chứng khoán, Tổ chức và doanh nghiệp

PMKT Ai Books

Phần mềm quản lý cho doanh nghiệp vừa & nhỏ

Chữ ký sô HSM

Ký hóa đơn điện tử, hợp  đồng điện tử online

CÔNG NGHỆ AI

Chuyển đổi số SME

Chuyển đổi số Enterprise

Chuyển đổi số GOV

An ninh mạng

Giải pháp chuyển đổi số cho Doanh nghiệp 

Bkav eGov

Hệ thống xử lý văn bản điện tử 

Bkav eContract

Phần mềm hợp đồng điện tử 

ResearcVala

Mạng xã hội công việc 

Bkav ACS

Quản lý thời gian làm việc

Bkav eTask

Phần mềm quản lý công việc và lập lịch

Bkav HRM

Hệ thống quản trị nguồn nhân lực

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ BKAV

Thông tin hỗ trợ

1900 5454 14

0939534153

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101360697 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/04/2003 

Chứng nhận 

Chính sách bảo mật

Điều khoản bảo mật
Điều khoản sử dụng