@20000009

CHỮ KÝ SỐ BKAV

Hỗ  trợ Doanh nghiệp thực hiện ký điện tử nhanh chóng và tiện lợi hơn

Nộp tờ khai, nộp thuế qua mạng 

Là việc Doanh nghiệp kê khai thuế trên máy tính của mình

Hải quan điện tử

Người khai hải quan sử dụng chữ ký số để đảm bảo tính pháp lý.

chu ky so bkav

Người khai hải quan sử dụng chữ ký số để đảm bảo tính pháp lý

Bảo hiểm xã hội điện tử là việc Doanh nghiệp, cá nhân tổ chức kê khai

Ngân hàng, chứng khoán, Tổ chức và doanh nghiệp

Bkav Core CA là giải pháp nền tảng toàn diện, có thể tích hợp trong suốt

Đặt mua chữa ký số

Liên hệ nhanh: 0976826807.

Hoa don dien tu

Phần mềm hóa đơn điện tử Bkav

Hỗ trợ Doanh nghiệp mới thành lập về về hóa đơn điện tử - Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử ..

Mobirise

Phần mềm BHXH điện tử 

Hỗ trợ Doanh nghiệp sử dụng phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Bkav - Hỗ trợ khai báo bảo hiểm xã hội điện tử cho người lao đông và nhân viên

hop dong dien tu

Phần mềm quản lý hợp đồng điện tử

Giúp Doanh nghiệp quản lý hợp đồng tốt hơn, tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình ký kết hợp đồng

Thông tin 

Đăng ký: 097 682 6807 
Hỗ  trợ: 1900 18 54

Hướng dẫn sử dụng

Hóa đơn điện tử  
Phần mềm BHXH điện tử 
Phần mềm hợp đồng điện  tử 
Tải các phần mềm hỗ trợ

Designed with Mobirise - Check this