Bkav eContrart

Bkav eContract phần mềm quản lý hợp đồng điện tử Bkav eContrac đã chính thức áp dụng...

Bkav CA

Chữ ký số Bkav CA sản phẩm công nghệ chủ lực của Bkav giúp Doanh nghiệp sử dụng ký kết các dịch vụ..

Bkav eHoadon

Phần mềm hóa đơn điện tử Bkav eHoadon đơn giản dễ sử dụng và dễ tích hợp với các phần mềm khác...

Bkav Ivan

Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử Bkav Ivan hỗ trợ Doanh nghiệp nộp  bảo hiểm online....

Nền tảng quản trị hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số thành công

Bkav eGov

Hệ thống xử lý văn bản điện tử 

Bkav eContract

Phần mềm hợp đồng điện tử 

ResearcVala

Mạng xã hội công việc 

Bkav ACS

Quản lý thời gian làm việc

Bkav eTask

Phần mềm quản lý công việc và lập lịch

Bkav HRM

Hệ thống quản trị nguồn nhân lực

CÔNG NGHỆ AI

Chuyển đổi số SME

Chuyển đổi số Enterprise

Chuyển đổi số GOV

An ninh mạng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ BKAV

Thông tin hỗ trợ

1900 5454 14

0939534153

Giấy chứng nhận ĐKKD số 0101360697 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/04/2003 

Chứng nhận 

Chính sách bảo mật

Điều khoản bảo mật
Điều khoản sử dụng